16/9/11

Τι είναι ο τεχνικός ασφάλειας?
Ο Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α) παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Χρειάζεται η επιχείρησή μου τεχνικό ασφάλειας;
Ναι, με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2). Από ένα απλό κατάστημα (π.χ. εστιατόριο, κομμωτήριο, καφετέρια) μέχρι μεγάλα εργοστάσια και βιομηχανίες.

Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται ο τεχνικός ασφάλειας;
Ο αριθμός των ωρών καθορίζεται από την κατηγορία επικινδυνότητας της εκάστοτε επιχείρησης και από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί αυτή. Δεν πρέπει ωστόσο να είναι λιγότερες από 25 ώρες ανά έτος για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέψεις του τεχνικού ασφάλειας γίνονται σε συμφωνημένες ώρες με τον εργοδότη.

Από ποιόν αμείβεται ο τεχνικός ασφάλειας;
Ο τεχνικός ασφάλειας αμείβεται από τον εργοδότη του οποίου είναι τεχνικός σύμβουλος στα θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης υπάγεται στον εργοδότη απευθείας, από τον οποίο όμως έχει ηθική ανεξαρτησία.

Ποια είναι η αμοιβή του τεχνικού ασφάλειας;
Η αμοιβή εξαρτάται τόσο από την κατηγορία επικινδυνότητας της εκάστοτε επιχείρησης όσο και από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου