17/9/11

Για ποιο λόγο αποτυγχάνουν εγκαταστάσεις ERP στην Ελλάδα;Σίγουρα η εμπειρία έχει δείξει ότι σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων ERP στην Ελλάδα δεν έχουν επιτυχία. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε αυτό;

1. Ένας πιθανός λόγος ίσως να είναι η κακή αρχική καταγραφή των απαιτήσεων της επιχείρησης. Να μην έχουν δηλαδή καθοριστεί πλήρως οι ανάγκες και οι στόχοι που θα ήθελε να έχει η επιχείρηση από μία τέτοια εγκατάσταση.

2. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες ίσως να μην μπορούν να υλοποιηθούν από τυποποιημένα πακέτα ERP.

3. Μία άλλη αιτία ίσως να είναι το δαιδαλώδες και πολύπλοκο φορολογικό και νομικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πολλαπλοί περιορισμοί και εμπόδια που αντανακλώνται σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

4. Η πολυπλοκότητα ορισμένων πακέτων ERP σε συνδυασμό με την κακή ευχρηστία.

5. Λάθος επιλογή πακέτου. Καμία φορά άτομα με ανεπτυγμένο τεχνικό background που συνήθως υλοποιούν τέτοια συστήματα δεν μπορούν να προτείνουν λύσεις που να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις μίας επιχείρησης που αφορούν στην εμπορική λειτουργία της.

6.Το χάσμα μεταξύ πωλητών-συμβούλων και τεχνικών υλοποίησης. Οι μεν υπόσχονται οι δε αδυνατούν να εκπληρώσουν λόγω δυσκολιών υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται καλός αρχικός σχεδιασμός και προσεχτική καταγραφή των απαιτήσεων πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου