14/9/11

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας
Ο όρος ERP προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning και αφορά συστήματα λογισμικού με τα οποία γίνεται διαχείριση των πόρων μίας επιχείρησης. Μία εταιρεία ανεξάρτητα από το μέγεθός της διαχειρίζεται καθημερινά πληροφορίες και δεδομένα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται ώστε να αξιοποιούνται κατάλληλα και αποδοτικά.

Τα ERP συστήματα είναι συνήθως εμπορικά πακέτα λογισμικού τα οποία πραγματοποιούν ενοποίηση όλων των ροών δεδομένων που σχετίζονται με την λειτουργία μίας επιχείρησης. Για παράδειγμα μία εταιρεία μπορεί να έχει ένα τμήμα για τις πωλήσεις, ένα άλλο για την τιμολόγηση, άλλο ένα για το service κλπ. Τα ERP συστήματα ενοποιούν όλα αυτά τα δεδομένα  κάτω από μία πλατφόρμα λογισμικού ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική αξιοποίησή τους από τους χρήστες. Πρόκειται για συστήματα τα οποία αυτοματοποιούν τις εσωτερικές διεργασίες μίας εταιρείας.    

Τα περισσότερα ERP συστήματα της αγοράς αποτελούνται από δομικά στοιχεία (modules) τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους τομείς μιας επιχείρησης. Τυπικά δομικά στοιχεία (modules) αποτελούν τα παρακάτω:

Οικονομικά (Financials)
Λογαριασμοί, πληρωμές, καταθέσεις, χρηματοροές, ισολογισμοί κλπ.

Διαχείριση πελατών CRM (Customer Relationship Management)
Ευκαιρίες πωλήσεων, marketing, εξυπηρέτηση πελατών, call center, service κλπ

Διαχείριση ειδών / προμήθειες (Supply Chain Management)
Παραγγελίες σε προμηθευτές, προϊόντα, αποθήκη, παρακολούθηση αποθεμάτων κλπ.

Πωλήσεις (Sales)
Προσφορές, παραγγελίες πελατών, τιμολόγηση κλπ.

Ανθρώπινοι πόροι (Human Resources)
Μισθοδοσία, υπάλληλοι, εκπαίδευση κλπ.

Παραγωγή (MRP)
Κατασκευές, υλικά, προγραμματισμός, κόστος παραγωγής κλπ.

Διοίκηση (Project Management)
Ενημέρωση μέσω αναφορών, διαχείριση χρόνου, αποφάσεις κλπ.

Δεν είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν όλα τα παραπάνω δομικά στοιχεία σε ένα ERP σύστημα. Για παράδειγμα μία εταιρεία μπορεί να αγοράσει μόνο το module CRM που αφορά στην διαχείριση των πελατών και κάποια άλλη το module των Πωλήσεων για να τιμολογεί τους πελάτες της. Ωστόσο για να γίνει πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα ERP συστήματα καλό είναι να γίνεται χρήση όλων των παρεχόμενων modules. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν οι εταιρείες υλοποίησης τέτοιων συστημάτων.

Η υλοποίηση αυτών των πακέτων λογισμικού προϋποθέτει καλό σχεδιασμό και παραμετροποίηση ενώ ο χρόνος για την εγκατάστασή τους απαιτεί από λίγες μέρες έως και αρκετούς μήνες, ανάλογα το μέγεθος και τις απαιτήσεις της εταιρείας.

Οι μεγαλύτεροι παίχτες στα συστήματα ERP παγκοσμίως είναι οι εταιρείες: SAP, Oracle, Siebel, J.D. EDwards και Microsoft. Παρέχουν προϊόντα ERP για επιχειρήσεις κατάλληλα για έναν έως εκατοντάδες υπαλλήλους. Υπάρχουν επίσης και ERP συστήματα ανοιχτού λογισμικού όπως το OpenERP.

Τα παραπάνω προϊόντα αφορούν συνήθως standalone εφαρμογές. Δηλαδή αυτόνομα προγράμματα τα οποία εγκαθίστανται σε κάποιον υπολογιστή. Τελευταία όμως έχουν αρχίσει να γίνονται διαδεδομένα και online συστήματα ERP όπου όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε κάποιον server και οι διαδικασίες που αφορούν τις πωλήσεις ή τις προμήθειες μίας εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω internet. Μία τέτοια πλατφόρμα είναι το Zoho. Ίσως τέτοιου είδους online υπηρεσίες να αποτελούν και το μέλλον των ERP συστημάτων.

Δείτε ένα σχετικό video που αφορά το online σύστημα Zoho.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου